Publicaties

In dit overzicht heb ik mijn publicaties achtereenvolgens gerubriceerd:

-Interviews met mij
-Column Bewustwo(o)rding
-Daltononderwijs
-Recensies
-Onderwijsposters
-Taal- en leesonderwijs
-Verhalen en boeken voor kinderen
-Aanvankelijke leesboekjes
-Onderwijskunde
-Geschiedenis
-Deventer
-Eigen publicaties op www.reneberends.nl
-In voorbereiding

Interviews met mij

Het Blad (2006). De Schooltijd van René Berends HetBlad
Brouwer, A. (2011). Persoonlijk met René Berends Het Blad102
Uiterwijk-Winkel, L. (2017). Een passie voor Deventer historie, verzamelen en schrijven. Sax.nu.

Column Bewustwo(o)rding Nieuwe woorden in het onderwijs

Berends, R. (2012). Gesufjufte jongetjes. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad11, 4.
Berends, R. (2013). Leernood. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad12, 1.
Berends, R. (2013). Verbeeldingskrachtig onderwijs. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad12, 2.
Berends, R. (2013). De aan- en uitknop van kinderen. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad12, 3.
Berends, R. (2014). Moetivatie of motivatie? Column Bewustwo(o)rding. Het Blad12, 4.
Berends, R. (2014). Citoïsme. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad13, 1.
Berends, R. (2014). De plofklas. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad13, 2.
Berends, R. (2014). Digiregie. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad13, 3.
Berends, R. (2014). Vlorken. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad13,4.
Berends, R. (2014). Het micromanagen van leerlingen. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad14, 1.
Berends, R. (2015). Droeftoeters en blijblaters. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad14, 2.
Berends, R. (2015). De verborgen werking van de modus operandi in het onderwijs. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad14, 3.
Berends, R. (2015). Chronostijd en Kairosmomenten. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad14, 4.
Berends, R. (2016). Het Dochters-op-kamers-syndroom. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad15, 1.
Berends, R. (2016). Go with the flow. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad15, 2.
Berends, R. (2016). Schurend onderwijs. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad15, 3.
Berends, R. (2016). Scholé. Column Bewustwo(or)ding. Het Blad15, 4.
Berends, R. (2017). Trumpisme. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad16 (1).
Berends, R. (2017). Van A naar Beter. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad16 (4).
Berends, R. (2017). Voordeel van de Twijfel. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad16 (2).
Berends, R. (2017). Vroege leerlingen. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad16 (3).
Berends, R. (2018). Curling ouders. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad17 (1).
Berends, R. (2018). De waarde van het stondpunt. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad17 (3).
Berends, R. (2018). Helikopterouders. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad17 (4).
Berends, R. (2018). Rakeling. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad17 (2).
Berends, R. (2019). Didactiseren. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad 18 (2).
Berends, R. (2019). Iatrogenese. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad 18 (3).
Berends, R. (2019). Shared Space. Column Bewustwo(o)rding. Het Blad 18 (1).

Daltononderwijs

Wolthuis, H., Wisselink, G., Sanders, L., & Berends, R. (2006). Een aanzet tot een instrument voor ontwikkelingslijnen binnen Daltononderwijs. Jeugd School en Wereld 2006.
Berends, R. (2006). Dalton 75 jaar modern. VBS-blad 2006, 5.
Berends, R. (2006). Helen Parkhurst, her way of life. Dalton 75 jaar modern. Den Haag: NDV.
Berends, R. (2007). Helen Parkhurst (1887-1973) Ontwerper van het daltononderwijs. In: Tom Kroon en Bas Levering (red) Grote pedagogen in klein bestek. Amsterdam: SWP.
Berends, R. (2007). Helen Parkhurst, her way of life. Een aanzet tot een biografie. Deventer: lectoraat vernieuwingsonderwijs.
Berends, R. (2007). The story of a boy called Tony. Deventer: lectoraat vernieuwingsonderwijs.
Berends, R. (2008). Vernieuwen zonder vrees. Trots op dalton! VBS-blad34, 5 (mei 2008).
Berends, R. (2010). Helen Parkhurst (1887-1973) Ontwerper van het daltononderwijs. Pedagogiek in Praktijk57, okt. 2010.
Berends, R. (2011). Wie houdt wie voor de gek met hogere opbrengsten. VBSchrift17, 2.
Berends, R, Polhuys, L. & Heijenga S. (2011). Dalton werkt! Deventer: Open Boek.
Berends, R. (2011). De 'klik' tussen dalton en Deventer. Het Blad10, 2.
Berends, R. (2011). Helen Parkhurst, grondlegster van het daltononderwijs. Deventer: Saxion Dalton University Press.
Berends, R. (2011). Nader tot dr. J.H. Biegel. Deventer: www.daltononderzoek.nl
Berends, R. & Sins, P. (red) (2012). Samenwerken in het daltononderwijs. Theorie, praktijk en onderzoek. Deventer: Saxion Dalton University Press.
Berends, R. (2012). De ontwikkeling van socialiteit tot een kernwaarde van het daltononderwijs. In: Berends, R. & Sins, P. (red). (2012). Samenwerken in het daltononderwijs. Theorie, praktijk en onderzoek. Deventer: Saxion Dalton University Press.
Berends, R. (2012). Een eigen daltonmagazine. DaltonVisie1, proefnummer.
Berends, R. (2012). Boeken over Dalton. DaltonVisie1, 1.
Berends, R. (2012). Wie, wat, waar en waarom DALTON. DaltonVisie1, 1.
Berends, R., Sanders, L., Wolthuis, H. & Van der Zee, S. (2012). Samenwerken en leren in de praktijk. In: Berends, R. & Sins, P. (red). (2012). Samenwerken in het daltononderwijs. Theorie, praktijk en onderzoek. Deventer: Saxion Dalton University Press.
Berends, R. (2012). De daltonschool bestaat niet. Interview met Patrick Sins, lector daltononderwijs en onderwijsvernieuwing aan de pabo van Saxion in Deventer. DaltonVisie1, 1.
Berends, R. en Wolthuis, H. (2012). Ons Dalton Beleid(s) Plan. Deventer: www.daltondeventer.nl.
Berends, R. (2013). Dalton worden, dalton blijven. DaltonVisie1, 2.
Berends, R. (2013). Indicatoren of ‘no method, no system’. DaltonVisie1, 2.
Berends, R. (2013). Jij met je dalton! Interview met Jan Diemer, oud-voorzitter en erelid van de NDV. DaltonVisie1, 2.
Berends, R. & Mesch, T. (2013). Helen Parkhurst, remembered today in her hometown. DaltonVisie1, 3.
Berends, R. (2013). Altijd werken vanuit de visie. In gesprek met Hans Wenke. DaltonVisie1, 3.
Berends, R. (2013). Moeten of mogen. redactioneel. DaltonVisie2, 1.
Berends, R. (2013). Ik bepaal zelf graag wat ik doe. Interview met Lilian Leferink. DaltonVisie2, 1.
Berends, R. (2013). Daltononderwijs klaar voor de 21ste eeuw? Deel 1 Opbrengsten van de studietweedaagse van opleiders en adviseurs. DaltonVisie2, 1.
Berends, R. (2013). Twintigste-eeuwse skills bij Parkhurst. DaltonVisie2, 1.
Berends, R. (2013). Van ‘dalton doe je’ naar ‘dalton ontwikkel je’. Interview met Johan Oort. DaltonVisie2, 2.
Berends, R. (2013). Persoonlijkheidsontwikkeling doel van het daltononderwijs. DaltonVisie2, 2.
Berends, R. (2013). Helen Parkhurst op de Rotterdamse Helen Parkhurstschool. DaltonVisie2,3.
Berends, R. (2014). Dalton, a way of living. Interview met Roel Röhner. DaltonVisie2, 3.
Berends, R. (2014). De snapmeter. DaltonVisie2, 2.
Berends, R. (2014). Dalton op Koers. DaltonVisie2,3.
Berends, R. (2014). Leesgesprekken. DaltonVisie2, 3.
Berends, R. (2014). Toonladderleerling voert het woord tijdens het tienminutengesprek. DaltonVisie2, 3.
Berends, R. (2014). Digiregie. Redactioneel DaltonVisie2, 4.
Berends, R. (2014). Fearless teachers. Interview met Dorien Beskers en Leandra van Druten. DaltonVisie2, 4.
Berends, R. (2014). Onwijs onderwijs. Interview met Ton Witjes. DaltonVisie3, 1.
Berends, R. & Out, M. (2014). Succesvol in het leven, ondanks of dankzij de school? DaltonVisie3, 1.
Berends, R. (2014). Parkhurst wilde internationaal centrum voor daltononderwijs in Nederland. DaltonVisie3, 1.
Berends, R. & Sins, P. (2014). Onderzoekstermijn daltonlectoraat met zes jaar verlengd. DaltonVisie3, 2.
Berends, R. & Sins, P. (red) (2014). Reflectie in het daltononderwijs. Geschiedenis, theorie en praktijk. Deventer: SDUP.
Berends, R. (2014). De reflectieve grondhouding van Parkhurst en haar Dalton Plan. In: Berends, R. & Sins, P. (red) (2014). Reflectie in het daltononderwijs. Geschiedenis, theorie en praktijk. Deventer: Saxion Dalton University Press.
Berends, R., Pierik-Zwaal, M. & Sins, P. (2014). Reflectie in de daltonpraktijk. In: Berends, R. & Sins, P. (red) (2014). Reflectie in het daltononderwijs. Geschiedenis, theorie en praktijk. Deventer: Saxion Dalton University Press.
Berends, R. (2014). De ontwikkeling van ik-doelen voor zelfsturend leren. DaltonVisie3, 2.
Berends, R. (2014). Een daltoniaan met ondernemerszin. Interview met Peter Graafmans. DaltonVisie3, 2.
Berends, R. (2014). Experimentele groepstaken bij Parkhurst. DaltonVisie3, 2.
Berends, R. & Sanders, L. (2014) De geschiedenis van het daltononderwijs in Nederland. Deventer: SDUP.
Berends, R. & Wolthuis, H. (2014). Focus op Dalton. Deventer: SDUP.
Berends, R. & Out, M. (2015). Laat kinderen bedenken wat ze aan de samenleving willen toevoegen. Interview met Laurence de Groot. DaltonVisie3, 3.
Berends, R. (2015). Leren, leven en werken in heterogeniteit. DaltonVisie3, 3.
Berends, R. (2015). Daltononderwijs in de Tweede Wereldoorlog. DaltonVisie3, 3.
Berends, R. (2015). Niet het antwoord, maar de vraag. Interview met Dick van Hennik. DaltonVisie3, 4.
Berends, R. (2015). Oprichting Dalton Gemeenschap Vlaanderen. DaltonVisie3, 4.
Berends, R. (2015). Burgerschapsvorming bij Parkhurst. DaltonVisie3, 4.
Berends, R. (2015). Modern leren? Als het maar echt is! Interview met Robert Tjalsma en Timo van Breden. DaltonVisie4, 1.
Berends, R. (2015). Lijstjes. DaltonVisie4, 1.
Berends, R. (2015). De nieuwbouw van De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. DaltonVisie4, 1.
Berends, R. (2015). Adaptieve stellessen met gebruikmaking van instructiefilms. DaltonVisie4, 1.
Berends, R. (2015). Zelfsturend leren is niet zelfsturend te leren. DaltonVisie4, 1.
Berends, R. (2015). Kees Boeke, vriend van het daltononderwijs. DaltonVisie4, 1.
Berends, R. (2015). De ogen en oren van het Stedelijk Dalton College. Interview met ‘dalton’-conciërges Hans Entius en Theo de Jong. DaltonVisie4, 2.
Berends, R. (2015). Je suis... Nieuwsbrief NDV januari 2015
Berends, R. (2016). Dalton booming in de jaren twintig. DaltonVisie5(2).
Berends, R. (2015). Dalton in de tuchtschool. DaltonVisie4, 2.
Berends, R. (2016). De automatiseringsparadox. Nieuwsbrief NDV.
Berends, R. (2016). Effectiviteit als daltonkernwaarde. DaltonVisie4, 3.
Berends, R., Croonen, D. (2016). Bewegingsonderwijs op z’n daltons. DaltonVisie4, 3.
Berends, R. (2016). Hier komt alles samen. Interview met Astrid van Rijn, Milou Hüpscher en Ben Mom van het ambtelijk secretariaat van de NDV. DaltonVisie4, 3.
Berends, R. (2016). De parabel van de spoorwegebeambte. DaltonVisie4, 3.
Berends, R. (2016). Dalton in de sociale media. DaltonVisie4, 4.
Berends, R. (2016). Als je het lef hebt! Interview met Willem Wagenaar, voorzitter van de NDV. DaltonVisie4, 4.
Berends, R. (2016). Toekomstgericht taalonderwijs bij Dalton21. DaltonVisie5, 1.
Berends, R. (2016). Samenwerken in teamverband met Stichting leerKRACHT. DaltonVisie5, 1.
Berends, R. (2016). Vertrouwen in je eigen mensen. Interview met Gerry van Ewijk. DaltonVisie5, 1.
Berends, R. (2016). Talentontwikkeling. DaltonVisie5, 1.
Berends, R. (2016). Proefondervindelijk onderwijs. DaltonVisie5, 1.
Berends, R. (2016). De verspreiding van het daltononderwijs in Amerika. DaltonVisie5(2).
Berends, R. (2017). Dalton staat voor zelfsturing! Interview met Lou Pinckaers. DaltonVisie6 (2).
Berends, R. (2017). De schrijver van de Meester-Jaap-boeken op bezoek bij de echte meester Jaap. DaltonVisie6 (1).
Berends, R. (2017). Een voorloper van het kwartiertjesrooster. DaltonVisie5 (4).
Berends, R. (2017). Het opruimen van belemmeringen in de instructie. DaltonVisie5 (3).
Berends, R. (2017). Hoe de levens van Maria Montessori en Helen Parkhurst elkaar kruisten. MontessoriMededelingen40 (3).
Berends, R. (2017). Ik wil het afkrijgen wat ik gepland heb. Interview met Flo Simons en haar vader. DaltonVisie6 (1).
Berends, R. (2017). Rian Visser, schoolschrijver. DaltonVisie5 (4).
Berends, R. (2017). Ronddolen in Brede Vorming. Nieuwsbrief NDV.
Berends, R. (2017). Slecht onderwijs. Laat me niet lachen. Nieuwsbrief NDV.
Berends, R. (2017). Stay out of the way. DaltonVisie5 (3).
Berends, R. (2017). Synthetic Education. DaltonVisie6 (2).
Berends, R. (2017). Verandering is een constante factor. Interview met Lineke Dusseljee. DaltonVisie5 (3).
Berends, R. (2017). Verras me. Interview met Theo Douma. DaltonVisie5 (4).
Berends, R. (2017). Wat vonden leerlingen van Parkhursts Dalton Plan. DaltonVisie6 (1).
Berends, R. (2017). Zeggenschap van leerlingen. DaltonVisie6 (1).
Sins, P., Tolkamp, J., Berends, R. (2017). iSelf: onderzoek naar zelfgestuurd leren. DaltonVisie6 (2).
Berends, R., Sins, P. (red). (2018). Perspectieven op Dalton. Deventer: SPEUP.
Sins, P. (red). (2018). iSelf. Deventer: SPEUP.
Berends, R. e.a. (2018). Dalton 21. In: Berends, R. e.a. (2018). Perspectieven op dalton. Deventer: SPEUP.
Berends, R. (2018). Brede Vorming in het daltononderwijs. DaltonVisie6 (4).
Berends, R. (2018). Bringing back Dalton to England. DaltonVisie7 (1).
Berends, R. (2018). Dalton oplossingen voor de toekomst. DaltonVisie7 (2).
Berends, R. (2018). De Grootste Gemene Deler van Dalton. Nieuwsbrief NDV.
Berends, R. (2018). Doel en bedoeling bij Parkhurst. DaltonVisie6 (3).
Berends, R. (2018). Expeditie Dalton. DaltonVisie7 (2).
Berends, R. (2018). Expeditie Dalton. Deventer: SPEUP.
Berends, R. (2018). Geef je kind vleugels! Interview met Filip Lietar. DaltonVisie6 (3).
Berends, R. (2018). Helikopterouders. NDV Nieuwsbrief.
Berends, R. (2018). Het doel en de bedoeling. DaltonVisie6 (3).
Berends, R. (2018). Met elkaar nadenken over onderwijs en afwijken van het gebruikelijke is plezierig. Interview met Mieke Kroon. DaltonVisie7 (1).
Berends, R. (2018). Miss Parkhurst en het Schorriemorrie. DaltonVisie6 (4).
Berends, R. (2018). Opties voor keuzewerk. DaltonVisie6 (4).
Berends, R. (2018). Pas in het wild leer je kinderen echt kennen. Interview met Brigitte Witmus. DaltonVisie6 (4).
Berends, R. (2018). Perspectieven op Dalton. DaltonVisie7 (2).
Berends, R. (2018). Verbeeldingskrachtig daltononderwijs. DaltonVisie7 (1).
Berends, R. (2018). Volksdansen met Parkhurst. DaltonVisie7 (1).
Berends, R. (2018). Wat het kind zelf kan, hoef je hem niet te leren. Interview Paul Meuwese. DaltonVisie7 (2).
Berends, R. (2019). 5000 jaar geleden al dalton in Voor-Indië? DaltonVisie8 (1).
Berends, R. (2019). Aankondiging: studiemiddag gym op z’n daltons. DaltonVisie7 (3).
Berends, R. (2019). Algemene Leden Vergadering 2019. DaltonVisie7 (4).
Berends, R. (2019). De sprong. Redactioneel voorwoord. DaltonVisie7 (3).
Berends, R. (2019). De zwarte band voor de tafels. DaltonVisie7 (3).
Berends, R. (2019). Erop uit! De wereld is mijn klaslokaal. DaltonVisie8 (2).
Berends, R. (2019). Expeditie Dalton in Actie. DaltonVisie8 (2).
Berends, R. (2019). Gepersonaliseerd leren en daltononderwijs. DaltonVisie7 (3).
Berends, R. (2019). Go forth unafraid. 100 jaar daltonschool. DaltonVisie7 (4).
Berends, R. (2019). Helen Parkhurst en haar oproep om kinderen een stem te geven in hun eigen ontwikkeling. Pedagogische Canon Nivoz. https://nivoz.nl/nl/pedagogische-canon.
Berends, R. (2019). Je doet het wel altijd zelf: buiten de lijnen kleuren. Interview met Jeltsje Adema. DaltonVisie8 (2).
Berends, R. (2019). Mastercourse Vernieuwingsonderwijs. DaltonVisie8 (1).
Berends, R. (2019). Meester, u heb ’t gewonne’ Henk van Randwijk, daltonleraar in de Jordaan in crisistijd. DaltonVisie7 (3).
Berends, R. (2019). Paul Bedankt. DaltonVisie7 (4).
Berends, R. (2019). Stel vragen van kinderen centraal. Interview met Vera Otten-Binnerts. DaltonVisie8 (1).
Berends, R., Gerritsen-Postema, H. (2019). Herinneringen aan de dalton-hbs. Interview met Henk Kuijk. DaltonVisie7 (3).
Berends, R., Linsen, H. (2019). Wei wu wei. Taoïsme op de daltonschool. DaltonVisie7 (4).
Jouayria en Berends, R. (2019). Niet ik, niet wij, maar wij. Wij zijn de toekomst! Jouayria, de kinderburgemeester van Groningen. DaltonVisie7 (4).
Otten-Binnerts, V., Berends, R. (2019). De dalton-ib’er. DaltonVisie8 (2).
Berends, R. (2019). Studiemiddag bewegingsonderwijs op z’n daltons. DaltonVisie7 (4).
Berends, R. (2019). Zoek de grenzen. Ga tot het gaatje. Interview Han de Bruin. DaltonVisie7 (4).
Berends, R. (2020). Groep 3 Daltonproof. Deventer: SPEUP.
Berends, R., De Kromme, M. (2020). Chef in de les. Werken met een digitaal volgsysteem in het bewegingsonderwijs. DaltonVisie8 (3).

Recensies

Netwerk Taalspecialisten (2008). Boekbespreking De Leraar Taalvaardig (2008)
Berends, R. (2008). Boekbespreking. Nieuwbrief4(2)
JSW (2011). Recensie Dalton Werkt. JSW
Meuwese, P. (2012). Recensie samenwerken in het daltononderwijs. DaltonVisie2 (4).
Brouwer, A. (2013). boekrecentie De Dief van Deventer HetBlad.
Brinkman, P. (2014). Enthousiasme over nieuw daltonboek. DaltonVisie3 (2).
Meuwese, P. (2014). Daltononderwijs in Nederland. De geschiedenis vanaf 1924. DaltonVisie2 (4).
Pincaers, L. (2014). ‘Focus op dalton’, een kleurrijk boek. DaltonVisie3 (2).
Groot, W. (2018). Zelfsturend leren kun je niet zelfsturend leren #Hoedan? I-self. Aanpak voor het bevorderen van zelfsturend leren door leraren. DaltonVisie7 (2).
Brouwer, A. (2018). Kinderen van Deventer. HetBlad17 (4).
Corrò, M. (2019). Geschiedenis van hét blad. Het Blad 18 (3).

Onderwijsposters

Berends, R. (2015). 25 redenen om te lezen voor je plezier. Het Blad14(3).
Berends, R. (2015). Leraarvaardigheden bij begrijpend lezen. Het Blad14(4).
Berends, R. (2016). Ouders betrekken bij begrijpend lezen. Het Blad15(1).
Berends, R. (2016). Beoordelingspolen voor een gesprek over boeken. Het Blad15(2).
Berends, R. (2016). De tien geboden van goed stelonderwijs. Het Blad15(3).
Berends, R. (2016). Kinderen effectief laten communiceren. Het Blad15(4).
Berends, R. (2017). Zelfstandige naamwoorden. Het Blad16 (1).
Berends, R. (2017). Eigenaarschap bij het technisch lezen. Het Blad16 (2).
Berends, R. (2017). Zomerlezen. Het Blad16 (3).
Berends, R. (2017). Wereldoriënterend lezen. Het Blad16 (4).
Berends, R. (2018). Kritisch denken. Het Blad17 (3).

Taal- en leesonderwijs

Berends, R.F. (1986). Differentiëren in het methodegebonden aanvankelijk leesonderwijs, cursusmateriaal voor de nascholingscursus Zorgverbreding Lezen. ’s Hertogenbosch: KPC.
Berends, R.F. (1986). Differentiëren in het methodegebonden aanvankelijk leesonderwijs. twee invoeringsprogramma's: deel 1 en 2. Gezamenlijke uitgave van de Landelijke Pedagogische Centra.
Berends, R., e.a. (1991). De Leessleutel (Een methode voor aanvankelijk taal- / leesonderwijs met o.a. een algemene handleiding, themahandleidingen, lees- en werkboekjes, kopieerbanden, een orthotheek, speelleermaterialen). ’s-Hertogenbosch: Malmberg.
Berends, R., e.a. (1999). Taal bij andere vakken. Enschede: SLO.
Berends, R. (1999). Samenvatten, een aspect van mondelinge taalvaardigheid . (experimentele uitgave) Enschede: SLO.
Berends, R.F. (2000). Lezen in Deventer, brochuretekst over een gemeentelijk leesbeleidsplan. Deventer: Stichting Gao Deventer.
Berends, R., e.a. (2002). De Leessleutel. (Geheel vernieuwde versie van de methode voor aanvankelijk taal- / leesonderwijs met o.a. een algemene handleiding, themahandleidingen, lees- en werkboekjes, kopieerbanden, een orthotheek, speelleermaterialen). ’s-Hertogenbosch: Malmberg.
Berends, R. (2003). Goed Taal-leesonderwijs. SKOS Raalte.
Berends, R. (2005). De geschiedenis van het netwerk taalbegeleiders. De Nieuwsbrief. Enschede: SLO.
Berends, R. (2006). De gereedschapskist Taal. André Mottart en Steven Vanhooren (red). Twintigste conferentie het schoolvak Nederland . Gent: Universiteit Gent.
Berends, R. (2007). De leraar taalvaardig 13 praktische taaldoelen voor studenten aan de pabo. Assen: Koninklijke Van Gorcum bv.
Berends, R. (2008). Taalbeleid op de pabo van Saxion Hogeschool. De Nieuwsbrief. Enschede: SLO.
Beernink, R., Berends, R., Pullens, T. & Van de Ende, H. (2008). Taalklasse. Assen: Koninklijke Van Gorcum bv.
Berends, R. (2009). Wat iedere leerkracht moet weten over de nieuwe AVI. Het Blad8, 3.
Berends, R., e.a. (2009). Kennisconstructie in taal- en zaakvakonderwijs. Op: www.leoned.nl.
Berends, R. (2009). Taallessen de les gelezen. Het Blad8, 4.
Berends, R. (2010). De zware dobber van het stelonderwijs. Het Blad9, 2.
Berends, R. (2010). Verhalen over leestoetsen. Het Blad9, 3.
Berends, R. (2010). Een einde aan de worsteling met begrijpend lezen? Het Blad9, 4.
Berends, R. (2010). Sturen op resultaten met de Cito-toetsen technisch lezen. Tijdschrift Taal1, 2.
Berends, R. (2011). Onbedoelde opbrengsten van opbrengstgericht werken. Het Blad10, 1.
Berends, R. (2011). Begrijpend lezen. Zin en onzin. Tijdschrift Taal2, 1
Berends, R. (2011). Leesonderwijs, wedden op het verkeerde paard? Het Blad10, 3.
Berends, R. (2011). Leesonderwijs, wedden op het verkeerde paard? Deel 2. Het Blad10, 4.
Berends, R. (2012). Samen schrijven. Het Blad11, 1
Berends, R. (2012). Mannentaal en vrouwenpraat. Het Blad11, 2.
Berends, R. (2012). Ons Taal Beleid(s) Plan. Het Blad11, 3.
Berends, R. (2012). Schraalhans keukenmeester in het leesonderwijs. Een oproep tot een actieplan leesmotivatie. Tijdschrift Taal2, 5.
Gijsel, M. & Berends, R. (2012). Techniek als taalvoering. Didactief november 2012.
Berends, R. (2013). Twee dansende Belgische damesbonbons. Beeldend leren schrijven. Het Blad12, 1.
Berends, R. (2013). Vertel mij wat! Het Blad12, 2.
Berends, R. (2013). Leesgesprekken. Het Blad12, 3.
Berends, R., Oosterloo, A. & Singelsma, J. (2013). Het voeren van leesgesprekken. Interne publicatie. Enschede: SLO.
Berends, R. (2014). De meisje in de park/ Het Blad13, 1.
Berends, R. (2014). Snellezen in het basisonderwijs. Het Blad13, 2.
Berends, R. (2014). Laaggeletterdheid bij ouders signaleren, een taak van de school. Het Blad13, 4.
Berends, R. (2015). Schrijven voor groep 3. Het Blad13, 3.
Berends, R. (2015). Adaptieve stellessen met gebruikmaking van instructiefilms. Het Blad14, 1.
Berends, R. (2015). Taalonderwijs voor het 'echie'. www.verenigingvantaalspecialisten.nl.
Berends, R. (2015). Prentenboekenapps. Het Blad14, 2.
Berends, R. (2015). De vrijheid van taalonderwijs. Tijdschrift Taal.
Berends, R. (2016). Snellezen. MeerTaal4(1).
Berends, R., Linthorst, R. (2016). Evaluatie van leesonderwijs en van leesprestaties van leerlingen. In: Berenst, J., Faasse, S., Herder, A., & Pulles, M. (2016). Meer dan Lezen. Over geletterdheid, geletterdheidsontwikkeling en leesonderwijs. Assen: Van Gorcum bv.
Berends, R. (2016). Motiverende vragen en opdrachten bij teksten. Een alternatief voor binnen of buiten het begrijpend leesonderwijs. Het Blad15, 1.
Berends, R. (2016). Rijke contexten voor taalonderwijs. Het Blad15(2).
Berends, R. (2016). Toekomstgericht taalonderwijs. Het Blad15(3).
Berends, R. (2016). Taalonderwijs met passie. Het Blad15(4).
Aartsen, S., Berends, R. (2017). Verbeeldingskrachtig onderwijs. MeerTaal5(1).
Berends, R. (2017). Argumenteren. Het Blad16 (1).
Berends, R. (2017). Boekselen. Het Blad16 (4).
Berends, R. (2017). Burgerschap en laaggeletterdheid. Het Blad16 (3).
Berends, R. (2017). De hardnekkigheid van laaggeletterdheid. Interview met Hanneke Wentink. Meertaal5 (2).
Berends, R. (2017). Taal om te reflectie. Het Blad16 (2).
Berends, R. (2017). Taalonderwijs voor het ‘echie’. www.verenigingvantaalspecialisten.nl/column
Berends, R. (2017). Toekomstgericht taalonderwijs. Oldenzaal: KONOT.
Berends, R., Van Tol, M. (2017). Taalonderwijs toekomstproof. MeerTaal4 (2).
Berends, R., e.a. (2018). Taalonderwijs waar je blij van wordt. MeerTaal5(3).
Berends, R. (2018). Begrijpend lezen zonder methode. HetBlad17 (4).

Kinderboeken

Berends, R. (2000). Een stad, een straat en Wim. Deventer: eigen uitgave.
Berends, R. (2002). Sport met Snip en Snuitje. ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (2005). Bloedbroeders. Deventer: Corps 9.
Berends, R. (2008). De spreekbeurt van Michiel. Deventer: Corps 9.
Berends, R. (2013). De dief van Deventer . Deventer: Corps 9. Deel 1 in de Historische Reeks Kinderboeken over Deventer.
Berends, R. (2013). In the Zoo
Berends, R. (2015). De Brug . Deventer: Corps 9. Deel 2 in de Historische Reeks Kinderboeken over Deventer.
Berends, R. (2015). Arend. Lees DiaPlus4(1).
Berends, R. (2015). De menselijke piramide. Lees DiaPlus4(2).
Berends, R. (2015). Victors Victorie . Deventer: Corps 9. Deel 3 in de Historische Reeks Kinderboeken over Deventer.
Berends, R. (2015). Molenwijzer Windkorenmolen De Leeuw. Lettele: Stichting Windkorenmolen De Leeuw.
Berends, R. (2016). Als eieren zo groot. Lees DiaPlus2[/i] (1).
Berends, R. (2017). Stromen door de tijd. Lesbrief voor het basisonderwijs. [/i] Deventer: Deventer Verhaal.
Berends, R. (2018). Kinderen van Deventer. Deventer: VVV Deventer.
Berends, R. (2018). Achterlichtjes verzamelen. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). De Aap en het Monster. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). De oorlogswond van mijn oom. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). De Raadsheren van de Koning. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Gewoon is niet goed genoeg. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Het land achter de kledingkast. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Het meisje in jongenskleren. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Ja-maar-Alieke. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Kampioen gekke dingen doen. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Naar de circusschool. Groningen: DiaPlus.
Berends, R. (2018). Naar dokter Van Delden. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Oliebollenbriefjes. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Op bezoek aan Nederland. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Papa’s lievelingsdier. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Toe aan warmte. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2018). Vliegers vangen. Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2019). De sportman.[/i] Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2019). Het doosje met de gekleurde scherven.[/i] Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2019). In een keer uit.[/i] Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2019). Mee naar de voetbal.[/i] Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2019). Niet op mijn mobiel.[/i] Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2019). Zonnestraal en Vleugelslag.[/i] Groningen: DiaTaal.
Berends, R. (2019). Het doosje met de gekleurde scherven. https://www.mijnstadmijndorp.nl/

Aanvankelijke leesboekjes

14 leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs AVI 1 t/m AVI 5, (uitgave Malmberg, 's Hertogenbosch, 1998-2000).
Berends, R. (1997). rik, rik! (In de serie A-1, AVI-1) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1997). de kip is een haan (in de serie A-1, AVI-?) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1997). wint san? (In de serie A-2, AVI-?) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1997). Een hut in een gat (In de serie A-2, AVI-?) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1997). een bel bij het bed! In de serie A-2, AVI-?) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1997). feest in de tent (In de serie B-1, AVI-2) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1998). geen deur in huis! (In de serie B-1, AVI-2) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1998). Kwark op brood (In de serie B-1, AVI-2) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1998). Ik was niet af! (In de serie B-2, AVI-2) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1998). Een grote broer (In de serie B-2, AVI-?) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1998). Een steen in de koek (In de Plusserie, AVI-?) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1998). Het mannetje van de echo (In de Plus-serie, AVI-?) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (1998). Het web van Anansi (In de Plus-serie, AVI-?) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (2002). Neem meel mee, kees! (In de serie A-2, AVI-1) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (2002). Op de trom en de fluit (In de serie B-2, AVI 2) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (2002). Juf Bo lacht (In de serie B-2, AVI 2) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R. (2002). Dris op jacht (In de serie B-2, AVI 2) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.
Berends, R., e.a. (2002). Het circus leuk of niet (In de serie ??, AVI-??) ’s-Hertogenbosch: Malmberg bv.

Onderwijskunde

Berends, R., e.a. (1983). Diagnosticerend onderwijzen en schoolwerkplanontwikkeling, bouwstenen voor de ontwikkeling van een schoolwerkplan taal / lezen (medeauteur) ’s-Hertogenbosch: KPC - project Preventie van Leesmoeilijkheden.

Berends, R. (1985). Van een leerplan voor de inspecteur naar een realistisch schoolwerkplan voor de school. Deel 1 ’s-Hertogenbosch: KPC.
Berends, R. (1985). Van een leerplan voor de inspecteur naar een realistisch schoolwerkplan voor de school. Deel 2 Sittard: SPC Westelijke Mijnstreek.
Berends, R. (1985). Van een leerplan voor de inspecteur naar een realistisch schoolwerkplan voor de school. Deel 3 Sittard: SPC Westelijke Mijnstreek.
Berends, R. (1991). Kleutersymposium te Deventer. Valt er wat te vieren voor de kleuter bij het eerste lustrum van de Wet op het Basisonderwijs. In: Vrije Opvoedkunst, sociaal pedagogisch tijdschrift54, 1, januari 1991.
Berends, R. (2014). Werken aan eigenaarschap. Maak leerlingen eigenaar van hun leerproces. JSW maart 2014.
Berends, R. (2017). Chronos en Kairos. Bijdrage Bildungskalender 2017. Bildungskalender 2017.
Berends, R. (2019). Feitenkennis. Het Blad 18(1).
Berends, R. (2019). Schrijf en ontwikkel je. Over het belang van Het Blad als forum voor onderwijsontwikkeling. Het Blad 18(3).
Berends, R. (2019). Wei wu wei. Taoïsme op school. Het Blad 18(2).

Geschiedenis

Berends, R. & Te Riele, H. (1990). De Hanzekrant. festivalkrant voor alle kinderen in Zutphen en Deventer .
Berends, R. (1991). Spoorzoeken in de tijd: kopieerboeken 1, 2, 3 en 4. Groningen: uigeverij J. Dijkstra.
Berends, R. (1991). Spoorzoeken in de tijd. Herziening van de werkboeken 1, 2, 3 en 4 Groningen: uigeverij J. Dijkstra.
Berends, R., e.a. (2002-2008). Deventer Onvoltooid Verleden Tijd Delen 1 t/m 10. Deventer: Stichting Deventer OVT.
Berends, R., e.a. (2008). De geschiedenis van de zorg in Deventer. Katern 11 in de serie: Deventer Onvoltooid Verleden Tijd. Deventer: Stichting Deventer OVT.
Berends, R. (2018). Deventer 1250 in het onderwijs. Het Blad17(1).
Berends, R. (2019). Het belang van erfgoededucatie voor de stad. Een open brief aan burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad van Deventer van onderwijsexperts, historici en medewerkers van cultuurhistorische instellingen uit de stad. Het Blad 18(3).
Berends, R. (2019). Klassenset Kinderen van Deventer. Het Blad18(2).

Deventer

Berends, R., e.a. (1990). De Hanzemap. Deventer: OBD Midden IJsel.
Berends, R. (2000). Een stad, een straat en Wim. Deventer: Eigen uitgave.
Berends, R. (2001). Deventer zo was het. Hoogeveen: Slingenberg Boekproducties.
Berends, R. (2002). De sigarenindustrie in Deventer. in: Deventer jaarboek 2002 p. 15 -52. Deventer: Vereniging Oud Deventer.
Berends, R. (2004). Bloedbroeders. Deventer: Corps 9.
Berends, R. (2005). De Kleine Overstraat. Deventer: Antiquariaat De Kameleon.
Berends, R. (2006). Catharina Simons. In: De Valsche geschiedenis van Deventer, p. 102-115. Deventer: De Zwarte Hond en ArtNik.
Berends, R. (2007). Deventer als industriestad 1907. Reprint van het boek ‘Deventer industriestad 1907’ met een inleiding van René Berends. Deventer: Corps 9.
Berends, R. (2008). Deventer maakt reclame. Deventer: Corps 9.
De Visser, S. & Berends, R. (2008). Auping. Deventer: SIED.
Berends, R. & Smit, H. (2008). Naar school gegaan. De geschiedenis van het openbaar onderwijs in Deventer. Deventer: Corps 9.
Berends, R. (2009) De Sallandse Tändstickfabrik De Ooievaar. Vonk.
Berends, R. (2009) De Sallandse Tändstickfabrik De Ooievaar. Deventer jaarboek, 2009. Deventer: Vereniging Oud Deventer.
Berends, R. (2009). Zie ginds ... de stoomboot. In: Jurriën Roossien e.a. De Valsche Geschiedenis van de Sint Nicolaas intocht. Deventer: ArtNik en De Zwarte Hond en het dierenbos.
Berends, R. en Werkgroep Deventer OVT (2010). Vijfitg vensters op Deventer De canon van de stadsgeschiedenis. Deventer: Corps 9, Historisch Museum Deventer.
Berends, R. (2010). Een stad, een straat en Wim. Deventer: Antiquariaat De Kameleon. Tweede herziene druk.
Smeele, P. en Berends, R. (2010). Piet Smeele, vormgever bij De IJsel (1934-1948). Deventer jaarboek, 2010. Deventer: Vereniging Oud Deventer.
Smeele, P. en Berends, R. (2011). Piet Smeele, vormgever bij De IJsel (1934-1948) . Overdruk uit: Deventer jaarboek 2010. Deventer: Vereniging Oud Deventer.
Berends, R. (2011). De Vetkampstraat. Deventer Jaarboek, 2011. Deventer: Vereniging Oud Deventer
Berends, R. (2012). De School van Frieswijk (1912-2012). Het Blad11, 3.
Berends, R. (2012). Plagiaat bij het Deventer leesplankje. Het Blad11, 4.
Berends, R. (2013). De dief van Deventer . Deventer: Corps 9. Deel 1 in de Historische Reeks Kinderboeken over Deventer.
Berends, R., e.a. (2013) Rollecate vereeuwigd (1913-2013). Deventer: Corps 9.
Berends, R. (2013). Gezaagd door de wind. 150 jaar Bolwerksmolen. Deventer: Corps 9.
Berends, R. (2013). Iets geheel oorspronkelijks is het niet. Een Deventer twist over het vaderschap van het leesplankje. Deventer jaarboek. 2014.
Berends, R. (2013). De wereldgeschiedenis vertellen vanuit onze stad. KoekMag2(3).
Berends, R. (2015). De Brug . Deventer: Corps 9. Deel 2 in de Historische Reeks Kinderboeken over Deventer.
Berends, R. (2015). Victors Victorie . Deventer: Corps 9. Deel 3 in de Historische Reeks Kinderboeken over Deventer.
Berends, R. (2015). Molenwijzer Windkorenmolen De Leeuw. Lettele: Stichting Windkorenmolen De Leeuw.
Berends, R. (2015). Deventer Onvoltooid Verleden Tijd. Educatie over het historisch erfgoed van Deventer. In: HvD (2015). Ik draag de stad in mij. Deventer: Historische Vereniging Deventer.
Berends, R. (2015). Leer molens kennen met de Molenwijzer. Maaltijd.
Berends, R., Wezenberg, M, Van Aartsen, S. (2016). Palmyra. Lesbrief voor het basisonderwijs. Deventer: Deventer Verhaal.
Uiterwijk-Winkel, L. (2017). Een passie voor Deventer historie, verzamelen en schrijven. Sax.nu.
Berends, R. (2017). Stromen door de tijd. Lesbrief voor het basisonderwijs. Deventer: Deventer Verhaal.
Sigtenhorst, Van de (2018). Mijn omgeving en ik. 1250 Deventer. HetBlad17 (4).
Berends, R. (2018). Deventer 1250 in het onderwijs. HetBlad17(3)
Berends, R. (2018). Deventer 1250. Groepsgewijs problemen oplossen. HetBlad17 (2).
Berends, R. (2018). Deventer en de Gordel van Smaragd. Het reclamebord van H. Tiekink, handelaar in koloniale en grutterswaren, 2e helft 19e eeuw. In: Berends, R., e.a. (2018). Deventer Jaarboek. Deventer: Historische Vereniging Deventer.
Berends, R. (2018). Kinderen van Deventer. Deventer: VVV Deventer.
Berends, R. (2018). Verzamelen leuker dan je denkt! Weegblad.
Berends, R. (2019). De Lebuïnuswandeling. IZI-Travel app. Deventer: Stichting Lebuinuskerk Deventer.
Berends, R. (2019). Het belang van erfgoededucatie voor de stad. Een open brief aan burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad van Deventer van onderwijsexperts, historici en medewerkers van cultuurhistorische instellingen uit de stad. Het Blad 18 (3).
Berends, R. (2019). Historische Speurtocht Deventer. Ontdek de pleinen van de stad. Deventer: Organisatie Opa-en-oma-dag-Deventer.

Eigen publicaties op www.reneberends.nl

Berends, R. (2010). De geschiedenis van het maken van mosterd in Deventer
Berends, R. (2010). De industriële geschiedenis van Deventer
Berends, R. (2010). Deventer pottenbakkerijen en terracottafabrieken

In voorbereiding

Berends, R (202?). Deventer Dorst Deventer: Corps 9.
Berends, R (202?). Aromatisch erfgoed in Deventer Deventer Jaarboek.
Berends, R., e.a. (202?). Golbach, een mosterdmakerij in Deventer. In: Deventer jaarboek ????
Berends, R. (201?). Deventer reclame en verpakkingsmateriaal. Deventer: Corps 9.
Berends, R. & Sins, P. (red) (201?). Zelfstandigheid in het daltononderwijs. Deventer: SDUP.
Berends, R., De Brouwer, J. (red) (2020) Perspectieven op Montessorionderwijs Deventer: SPEUP.


Comments not allwoed maandag 24 december 2007 - 16:56:51 Rene Berends