Links

Daltononderwijs

De website van de Nederlandse daltonvereniging:
www.dalton.nl

De website van het lectoraat daltononderwijs van Saxion in Deventer:
https://saxion.nl/site/index/vernieuwingsonderwijs

De websites van het daltonopleidingsinstituut van Saxion in Deventer: DaltonDeventer:
https://saxion.nl/daltondeventer

De website bij het opleidingsboek voor daltononderwijs:
www.focusopdalton.nl

De website van Saxion Dalton University Press, de uitgever van de Dalton Reeks met wetenschappelijke boeken over het daltononderwijs:
www.saxiondalton.com

De website van het tijdschrift DaltonVisie:
www.daltonvisie.nl

Taal en taalonderwijs

website van de Vereniging van Taalspecialisten:
www.verenigingvantaalspecialisten.nl

website van het Expertisecentrum Nederlands:
www.expertisecentrumnederlands.nl

website van het tijdschrift Onze Taal:
www.onzetaal.nl

www.taalcanon.nl

www.taalunieversum.nl

www.kunstvanlezen.nl

www.tussentaalenbeeld.nl

Deventer

De website van Deventer OVT
www.deventertoenennu.nl

De website van het Deventer Museum met leuke interactieve informatie over o.a. Deventer industrie.
www.deventeropdekaart.nl

De website van de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer:
www.sied.nl

binnenkort on line:
www.zwartecanonvandeventer.nlComments not allwoed maandag 24 december 2007 - 16:57:41 Rene Berends